alltomkorv.se är till salu

Den bästa maten har två ändar, skaldade vi när vi började med stolta ambitioner i april 2009. Sedan tappade vi tyvärr farten och av de en gång stolta ambitionerna finns bara ett skal kvar.

Därför säljer vi nu alltomkorv.se till högstbjudande.

Vad ingår?

Du som köper alltomkorv.se blir ägare till domännamnet och alla rättigheter som hör till detta.

Utöver domän-namnet får du också en icke-exklusiv rätt att fritt använda allt redaktionellt material (text och bilder) som vi själva producerat och publicerat på webbplatsen.

I samband med överlåtelsen får du en fullständig dump av hela webbplatsens WordPress-installation, dvs samtliga filer, och en motsvarande dump av webbplatsens databas. Vi förbehåller oss dock rätten att maskera alla eller vissa användarnamn och/eller lösenord, om vi bedömer att dessa inte kan lämnas ut, av säkerhetsskäl.

Vad ingår inte?

I köpet ingår inte iOS-appen korvindex, eller någon källkod för denna, vare sig på klient- eller serversidan. (Däremot ingår publicerat innehåll, skapat genom denna app (redaktionellt material.)

Konsulttjänster för installation, migrering eller konfigurering av kundens egen webbserver för eventuell fortsatt drift av nuvarande webbplats ingår inte. Sådant arbete debiteras separat, på löpande räkning, eller enligt offert.

Övriga villkor

Köparen betalar eventuella överlåtelseavgifter och andra kostnader som är en följd av ägarbyte och eventuellt byte av domänombud.

Säljaren förbinder sig att under 30 dagar efter överlåtelsen av domänen upprätthålla webbplatsen alltomkorv.se, på befintlig infrastruktur och med befintligt innehåll, utan möjlighet för köparen att modifiera denna och utan att själv vidta andra åtgärder än de som krävs för att upprätthålla en fungerande och säker installation. Säljaren lämnar inga garantier för driften utan gör detta enligt ”best effort”

Säljaren är momsregistrerad. Momsregistrerade köpare kan därför göra avdrag för moms.

Lägg ett bud

Försäljningen sker genom sluten budgivning. Inga bud eller uppgifter som budgivare kommer att lämnas ut till tredje part, med mindre än att detta krävs av lag eller annat påbud.

Lämna ditt bud via kontaktformuläret, eller lämna enbart kontaktuppgifter, så hör vi av oss. Ange särskilt om ditt bud är inklusive moms, dvs om du inte är momsregistrerad.