Kategorier
Korvbloggen

Korv for life.

Tack till Marika på Buzzstop 28 som korvade till min arm lite.

Det kommer att höja värdet på den här kroppen avsevärt!